Levoča – historické mesto pod Tatrami je dôležitým miestom pre turistov a návštevníkov tohto spišského regiónu. Mesto so svojou krásou, historickými pamiatkami všetkého druhu, geografickou významnou polohou v krajine a turistickými lákadlami neustále vábi turistov.

Levoča spoločne so Spišským Podhradím, Spišskou Kapitulou, Spišským hradom, Žehrou a pútnickým miestom vytvára historicky neporušenú oblasť stredovekého osídlenie Spiša.

Historické pamiatky mesta Levoča

V prvej časti nášho popisu mesta sme spomínali najväčšie kultúrno – historické pamiatky mesta, ktoré vám teraz bližšie predstavíme.

Chrám sv. Jakuba – sa nachádza na Námestí Majstra Pavla, ktoré má tvar obdžníka. Je to prekrásny trojloďový kostol s gotickými krížovými chodbami postavený koncom 14.storočia a neustále chrám bol doplnený rôznymi architektonickými prvkami. Posledná úprava severnej časti kostola prebehla v 16. Storočí, kedy postavili bibliotéku v renesančnom štýle. V chráme sú pozoruhodné gotické oltáre a najcennejší z nich je hlavný oltár s úctihodnými rozmermi, s ktorými sa radí medzi najväčšie na svete s výškou 18,62 m. Oltár bol vyrobený z lipového dreva a podľa prameňov bol vyrobený v rokoch 1507 – 1517. Sochár sa volal Majster Pavol o ktorom sme už všetci počuli. Tu si ešte pripomeňme oltár Panny Márie snežnej, sv. Petra a Pavla a Jánov oltár.

Chrám je skutočným pokladom starých stavbárov, ktorým sa podarilo vytvoriť skutočne prekrásne dielo. Slovami sa to nedá všetko popísať, treba to vidieť, vyfotografovať a vracať sa tu čo najčastejšie.

Levočská radnica – bola postavená v 15. storočí  a zhorela prvýkrát v roku 1550 a druhýkrát v roku 1599. Budova radnice počas stáročia bola postupne prestavená a doplnená ďalšími stavebnými prvkami. V budove radnice sú vystavené expozície Spišského múzea a zasadacia sieň slúži mestu na reprezentačné účely.

Klietka hanby – stojí v Levoči pred radnicou a hrala v stredoveku dôležitú úlohu na udržanie mravov obyvateľstva a poriadku v meste. Táto pamiatka bola postavená niekedy v 16.storočí.

Bazilika Panny Márie – kostol. Dominantu mesta tvorí strmý kopec s neogotickým kostolom na vrchu Mariánskej hory. Mariánska hora je najstarším pútnickým miestom na Slovensku, ktorú veľmi dobre poznajú hlavne veriaci ľudia  aj v zahraničí.

V dobe Tatárskeho vpádu  pri Mariánskej hore stál pevný hrad, ktorý zachránil životy obyvateľov celého okolia. Zvyšky  hradu boli nájdené archeológmi. Na pamiatku tejto udalosti postavili na hore kaplnku, kde ľudia postupne chodili na ďakovné procesie a tak vznikli korene novej pútnickej tradície. V 14.storočí bol postavený v Levoči kláštor, čo súviselo s pútnickou tradíciou. V roku 1984 kláštor bol povýšený na malú baziliku.

Levoča – historické mesto pod Tatrami na Spiši s bohatou históriou a krásnymi pamiatkami svetového významu láka všetkých turistov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.