Liptov na severe Slovenska má rozsiahle územie a jeho stredným centrom je práve Liptovský Mikuláš, ktorý je zároveň aj okresným mestom. Centrom horného Liptova je Liptovský Hrádok a spodného Liptova je Ružomberok. Pre celú oblasť Liptova je charakteristický turizmus a z toho dôvodu aj Liptovský Mikuláš a turizmus je veľmi úzko spojené. Liptov podľa územného členenia zaraďujeme do Žilinského kraja.

Liptovský Mikuláš leží v Liptovskej kotline obklopené horami Nízke Tatry, Západné Tatry a Chočské Vrchy väčšinou na pravom brehu rieky Váh. Mesto sa nachádza tesne pred vodnou elektrárňou Liptovská Mara a veľká vodná nádrž len stupňuje využitie mesta na turistické účely.

Mesto má aj bohatú históriu, prvá písomná zmienka je z roku 1286, kde už osada nesie meno svätého Mikuláša. Vtedy tam stál len rímskokatolícky kostol a niekoľko domov dedinčanov. Neskoršie Liptovský Mikuláš sa stal významným obchodným centrom širokého okolia s možnosťou organizovania trhov dvakrát ročne. Túto výsadu mesto získalo od roku 1424. Od roku 1677 sa mesto stalo sídlom Liptovskej stolice a v roku 1713 tu bol odsúdený a popravený Juraj Jánošík, známy zbojník.

Liptovský Mikuláš a turizmus sa neustále spájajú a k tomu organicky sa využívajú aj staré kultúrne pamiatky mesta z dávnejších dôb.

Kultúrne pamiatky mesta Liptovský Mikuláš

Kostol sv. Mikuláša – je najstarším sakrálnym objektom mesta a už v roku 1280 bol postavený v gotickom štýle. Ďalšiu úpravu na ňom vykonali až 15.storočí, kedy bol rozšírený a zaklenutý. Barokovú úpravu na ňom spravili v18.storočí. Kostol bol aj v neskorších obdobiach opravovaný a rekonštruovaný Hlavný oltár kostola je neogotický a bol vyrobený v rokoch 1500 – 1510.

Evanjelický kostol – bol postavený v 18.storočí v rokoch 1783 -1785 ako tolerančný kostol v klasicistickom štýle. Zaujímavá je fasáda kostola, ktorá bola postavená v neorománskom štýle. Oltár je neskorobarokový a pochádza z 19.storočia.

Medzi ďalšie pamiatkové zaujímavosti patria budova židovskej synagógy, Župný dom mesta, Pongrácovská kúria, budova Čierneho orla a ďalšie nespočetné cenné pamiatky. Ich objavenie, naštudovanie a prezeranie zaberie turistom skutočne veľa času. Práve preto sa oplatí využiť miestnych sprievodcov, ktorí Vám vysvetlia všetky zaujímavosti o histórii mesta. Po prehliadke mesta na turistov čakajú turistické zaujímavosti z okolia Liptovského Mikuláša. Sú to zároveň turistické lákadla celého Liptova.

Liptovský Mikuláš a turizmus sa stále spolu rozvíjajú, pretože mesto môže stále viac zaujímavosti ponúkať turistom, ktorí sa vracajú do tohto regiónu častejšie a vo väčších počtoch.