Kežmarok osídlení Sasmi v 13. storočí sa aktívne zapojili do budovania regiónu. Sasi boli dobrí poľnohospodári, remeselníci aj baníci. Neskoršie z ich radov vyšlo pomerne veľa vedcov a učencov.

O histórii mesta sme písali v predchádzajúcej časti a teraz Vám priblížime ďalšie turistické zaujímavosti z mesta a z okolia, ktoré sú najvyhľadávanejšie v rámci tohto regiónu.

O niektorých historických budovách, pamiatkach sme už písali, teraz pokračujeme ďalšími a nemenej atraktívnymi.

Kostol svätého Kríža

Je to prekrásny gotický kostol, ktorý na prvý pohľad zastaví turistu, zaujme ho svojou krásou. Gotický kostol sa nazýva aj ako pýcha mesta Kežmarok. Je to trojloďový kostol s trojakou gotickou klenbou ako sieťovou, hviezdicou a krížovou. Kostol bol postavený v polovici 13. storočia a v rokoch 1444 až do roku 1498 bol prestavaný v gotickom štýle na dnešnú podobu.

Najkrajšia časť kostola je oltár, čo predstavuje centrálny výjav ukrižovaného Krista. Vytvoril ho pravdepodobne poľský umelec z Krakova Vít Štos v 15. storočí, ale nevylučuje sa ani majster Pavol z Levoče. Nachádzajú sa tu ešte dva chóry a orgány, ktoré sú veľmi cenné. O Kostole sv. Kríža ešte musíme povedať, že v 18. storočí bol prerobený a upravený v barokovom štýle. V roku 1998 kostol získal titul Basilica Minor – prvá nemarianská bazilika na Slovensku. V areáli baziliky sa nachádza veľmi známa a vyhľadávaná renesančná zvonica z roku 1591. Na budove sa nachádzajú erby habsburgského rodu, Uhorska a Kežmarku.

Radnica mesta Kežmarok

Prvá radnica mesta stála na ulici Starý trh až do roku 1433 do veľkého požiaru mesta, kedy aj zhorela do tla. V roku 1461 postavili novú radnicu v gotickom štýle a dnešnú podobu radnica získala v polovici 16. storočia, kedy ju prestavali v renesančnom štýle. V roku 1641 k radnici pristavili vežu, kde umiestnili aj sochu mestského hlásnika.  Pri ďalšom požiari v roku 1922 bola posledná prestavba mestskej radnice do dnešnej podoby.

Mesto Kežmarok poskytuje nevšedné zaujímavosti, hlavne architektonické a kultúrne. Môžeme aj konštatovať, že Kežmarok  je aj krásnou šperkovnicou týchto kultúrnych a národných pamiatok. Dúfame, že na údržbu a rekonštrukciu týchto objektov bude dosť finančných prostriedkov nielen z európskych fondov, ale aj z vlastných zdrojov.