Slovenský raj sa nachádza v horskom pásme  východného Slovenska v oblasti Spiša. V rámci turistiky zaujíma popredné miesto pri výbere destinácií turistami, a preto má veľký význam z hľadiska cestovného ruchu. Počet návštevníkov tohto národného klenotu rok čo rok stále stúpa a to nielen v letnom, ale aj v zimnom období.

Na Slovensku máme zriadených 9 národných parkov a jedným z nich je národný park Slovenský raj, ktorý má celkovú rozlohu 194 km2 a leží na území okresov Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves. Na území národného parku sa nachádza 8 prírodných rezervácií a 11 národných prírodných rezervácií. Už z tohto delenia územia je vidieť, že sa jedná o neskutočne vzácne prírodné bohatstvo. Úlohou nás všetkých pri návšteve Slovenského raja je dbať na ochranu prírody a rešpektovať pokyny ochrancov prírody.

Na území celého parku nás uchvátia krásne vrcholy hôr s nadmorskou výškou okolo 1100 m, zaujímavé kaňony, rokliny, doliny a tiesňavy, očarujúce vodopády, veľké vodné plochy, veľký počet jaskýň, vzácna fauna a flóra a náročné turistické trasy a mnoho ďalších zaujímavostí.

Rieka Hornád, ktorá tu preteká spravila veľký zásah do tvorby krajiny. Do mäkkého vápenca voda vytvorila už spomínané jaskyne, rokliny, vodopády, kaňony. Práve preto v niektorých častiach územia sa  premáva v sťažených podmienkach. Sú tu vybudované turistické trasy s celkovou dĺžkou 300km, ktoré sú vybavené rebríkmi, reťazami a mostíkmi kvôli bezpečnosti turistov.

Ako sme už spomínali je tu čo vidieť z takého množstva zaujímavosti, ale okrem toho je povinnosťou každého návštevníka Slovenského raja vyskúšať aspoň niektoré turistické chodníky kvôli dobrým zážitkom.

Nachádzajú sa tu aj  známe turistické centrá, na severe národného parku je to Čingov a Podlesok, na juhu Dedinky, a priamo na území parku sa nachádza Kláštorisko s ruinami  kartuziánského kláštora.

Podľa štatistiky správy Národného parku Slovenský raj najnavštevovanejšie lokality sú tiesňava Suchá Belá a Dobšinská ľadová jaskyňa.