V dnešnej dobe cestovný ruch hrá stále väčšiu úlohu v ekonomike každého štátu. Je to tak aj u nás, pretože cestovný ruch sa rozmáha a stále má vyšší podiel na HDP Slovenska. Je to v záujme nás všetkých, aby táto oblasť bola stále kvalitnejšia a odborníci, aby ešte účinnejšie pracovali na lepších výsledkoch.

V meste Poprad, ktorý sa nachádza medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami môžeme konštatovať, že cestovný ruch prekvitá. Je to dané výbornou polohou mesta a krásnymi horami v okolí a bohatou históriou a kultúrou. Využitie tohto prírodného a kultúrneho bohatstva  je v záujme všetkých v tomto regióne.

Cestovný ruch plnohodnotne podporuje aj vláda SR prostredníctvom dotácií a rôznymi investíciami do infraštruktúry v tejto oblasti. Modernizuje sa železnica, budujú sa diaľnice a obchvaty okolo miest a v neposlednom rade má veľký význam aj autobusová doprava, ktorú radi využívajú turisti.

Mesto Poprad je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a tak má možnosť spolupracovať s podnikateľmi celého regiónu a vytvárať kvalitné projekty na prilákanie návštevníkov. Mesto intenzívne pracuje na koncepcii cestovného ruchu a to nielen v krátkom horizonte, ale myslí dlhodobo.

Okrem cestovného ruchu musíme pripomenúť aj súčasný rozvoj mesta v iných oblastiach. Rozširuje sa bytová výstavba, rozvíja sa oblasť obchodu a služieb, v oblasti školstva sa vytvárajú nové stredné a vysoké školy, na základe nových investícii do priemyslu sú k dispozícii nové pracovné príležitosti.

Pre turizmus sú dôležité aj investície  do ubytovania, obnovenie kultúrnych pamiatok, vybudovanie turistických atrakcií, areály na športovanie v letnom aj zimnom období, turistické chodníky a mnoho ďalších oblastí, ktoré sú na uspokojenie potrieb turistov ale aj domáceho obyvateľstva.

Ak sa rozhodnete  navštíviť náš región nezabudnite si objednať ubytovanie s predstihom. Okrem mesta Poprad si nájdete kvalitné ubytovanie aj v okolí mesta, kde sú nádherné turistické centrá. Takým miestom je aj obec Veľký Slavkov neďaleko Popradu. Nájdete tu apartmanové ubytovanie s veľmi dobrou výbavou. Podrobnejšie sa môžete informovať u nás. Tešíme sa na Vašu návštevu.