Slovenský raj

Posted by

Slovenský raj sa nachádza v horskom pásme  východného Slovenska v oblasti Spiša. V rámci turistiky zaujíma popredné miesto pri výbere destinácií turistami, a preto má veľký význam z hľadiska cestovného ruchu. Počet návštevníkov tohto národného klenotu rok čo rok stále stúpa a to nielen v letnom, ale aj v zimnom období.

Chaty vo Veľkom Slavkove

Posted by

Chaty vo Veľkom Slavkove predstavujú ubytovacie zariadenia postavené hlavne v horských oblastiach v ťažko prístupnom teréne. Takéto chaty stavali naši predkovia už  v dávnych dobách s cieľom prežiť ťažké poveternostné podmienky.

Ubytovanie Poprad

Posted by

Ubytovanie Poprad predstavuje u každého návštevníka tohto kraja kvalitné ubytovacie priestory aj z dôvodov veľkej konkurencie v tomto biznise. Uvedomme si, že sa nachádzame pod Vysokými Tatrami a mesto Poprad sa nazýva aj ako vstupná brána do tohto priestoru.