Slovenský raj

Pridal

Slovenský raj sa nachádza v horskom pásme  východného Slovenska v oblasti Spiša. V rámci turistiky zaujíma popredné miesto pri výbere destinácií turistami, a preto má veľký význam z hľadiska cestovného ruchu. Počet návštevníkov tohto národného klenotu rok čo rok stále stúpa a to nielen v letnom, ale aj v zimnom období.

Ubytovanie Poprad

Pridal

Ubytovanie Poprad predstavuje u každého návštevníka tohto kraja kvalitné ubytovacie priestory aj z dôvodov veľkej konkurencie v tomto biznise. Uvedomme si, že sa nachádzame pod Vysokými Tatrami a mesto Poprad sa nazýva aj ako vstupná brána do tohto priestoru.